אתם עומדים לפני החלטה אם כן או לא ?

 האם להגיש בקשה להלוואת מדינה והלוואת סוכנות.

עסקים רבים מוצאים את עצמם בנקודה בה הם נדרשים למימון עבור העסק, הקרנות מסייעות בהלוואות המוצעות לעסקים. הריבית והביטחונות המוצעים ע"י הקרנות השונות בד"כ טובים יותר מהבנק, החשוב בהלוואות אלו שהן אינן חלק מהאובליגו הרגיל של הלקוח. ניתן להיות לקוח בבנק מסוים ולקבל את ההלוואה בבנק אחר.

הערבויות אותן מבקשות הקרנות הן 30% מסכום ההלוואה כבטחון בבנק, ו 70% מההלוואה , כאשר הריבית גם כן אטרקטיבית.

לעיתים בעלי עסקים אומרים לי כי התנאים שהבנק הציע להם טובים יותר מקרנות המדינה או הסוכנות, ובנקודה זו יש לשים לב מאחר וכאשר מקבלים הלוואות מהבנק אומנם אין העמדת 30% מההלואה כבטחון לבנק, אך יש תפיסה חלקית ממסגרת האשראי הבנקאית. נקודה זו חייבת להלקח ברצינות ולבחון האם כדאי ורצוי לסגור חלק ממסגרת האשראי.

לצורך קבלת ההלוואות יש לכל קרן דרישות ספציפיות, יש צורך במילוי טפסים והכנת מסמכים שבעל העסק לא תמיד מודע כיצד להכינם בדרך הטובה ביותר לקבלת ההלוואה, בנוסף רצוי להציג תוכנית עסקית המראה את המגמות בעסק, כושר הישרדותו, והעדר שיעבודים והלוואות בחלק שיילקח כהלוואה.

לקרן להלוואות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים קיימים מספר מסלולים:
הלוואות מהירות – הלוואות עד 100,000 ש"ח
עסקים קטנים (מחזור עד 6.25 מליון ש"ח) ועסקים בהקמה – עד 500,000 ש"ח
עסקים בינוניים (מחזור מ 6.25 מליון ש"ח עד 100 מליון ש"ח) – הלוואות עד 8% מהמחזור.

תנאים נוספים לקבלת ההלואה:

  • אין חובות לרשות המיסים.
  • לבעלי העסק לא היה חשבון שעוקל.
  • הבעלים יכול למשוך משכורת של עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק.
  • ערבות אישית.
  • בטחונות בגובה 30% מההלוואה.
  • לא להגיש בקשה להלוואה יותר מפעם אחת כפילות בהגשה תיפסל.
  • במידה וקיימת הלוואה, ומבקשים הלוואה נוספת התנאי שחלק מהסכום המבוקש הינו לפירעון ההלואה הקיימת.

 קיימות קרנות נוספות ההתאמה
תעשה ספציפית לעסק המבוקש.