תמחור והמחרה

האם אי פעם התגנבה אליך מחשבה האם המחיר שאתה גובה עבור המוצר באמת מכסה את כל ההוצאות?

האם ידוע לך באמת התמחיר האמיתי של המוצר?

המושגים תמחור והמחרה נשמעים לבעלי עסקים רבים כדבר הטרוויאלי ביותר, מה הם מבלבלים לי את המוח אני יודע כמה עלה לי המוצר אוסיף לכך כ X אחוזי רווח וזה המחיר ללקוח וזו הטעות המרכזית. צריך להבחין ולא להתבלבל בין עלות המוצר לעסק לבין קביעת מחיר מכירה למוצר. בקביעת מחיר מכירה למוצר יש לבחון מספר גם תחרותיות בשוק ובכלל מהו הביקוש למוצר.
בעל עסק אשר יבחן את תמחור המוצר לעומק לא פעם ימצא כי המחיר אותו תמחר נמוך יותר ממחיר העלות האמיתי של המוצר, מצב זה יוצר את התופעה בה הרווחים נמוכים בהרבה מהמצופה. קיימים בעלי עסקים שיאמרו מה אני כבר יכול לעשות כוחות השוק הם המובילים ואין מה לעשות, אך זאת טעות מאחר וכאשר בעל עסק יודע את העלויות האמיתיות לייצור באפשרותו לפצל את גורמי ההפסד, ולנתח אותם בכדי להביא להתייעלות המצופה, אך ראשית עליו לדעת את התמחור האמיתי.

אז כיצד מתמחרים?

שיטות התמחור שונות בין עסק מסחרי לעסק תעשייתי, בעוד שבעסק המסחרי העלות הישירה ידועה מראש, הרי בעסק התעשייתי רוכשים חומרי גלם אותם מעבירים בתהליך הייצור ועד ליצירת המוצר הסופי, עלויות אלו מחושבות באחת משיטות התמחור הקיימות.

לשיטות התמחור השונות יש לחשוב על הנתונים הבאים:

הוצאות ישירות
הוצאות אלו ישירות לעבודה המבוצעת בקשר למוצר שכ"ע (כולל הוצאות סוציאליות לעובד והטבות). הובלה, הוצאות לקבלני משנה,וכל הוצאה שמשולמת ישירות עבור המוצר.
הוצאות עקיפות
הוצאות אלו אינן מיוחסות לעבודה מסויימת אך יש לקחת גם אותן בחשבון כאשר באים לתמחר מוצר מסויים. ההוצאות העקיפות הינן הוצאות איחסון כולל שכר עובדי האיחסון, ציוד לאחסון ואספקת המוצרים, תיקון המלאי, הוצאות ניקיון, ביטוח מחסן.
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות הינן הוצאות הקשורות לתפעול שוטף של כל העסק והן כוללות שכר עובדי המנהלה + המנהלים, ביטוחים שונים בעסק, שכירות, מחשבים, תקשורת, פירסום, הוצאות משפטיות, חשבונאות וייעוץ .

סוגי התמחור השונים:

  •  תמחיר תקן
  •  תמחיר ספיגה
  •  תמחיר תרומה
  •  תמחיר ABC תמחיר מבוסס פעילות
  •  תמחור לפי תורת האילוצים TOC

וכיצד אנו קובעים את מחיר המכירה?